Inženýrský proces vývoje klikových hřídelí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje klikových hřídelí pro spalovací motory. Popisuje jednotlivé dílčí kroky konstrukčního procesu a zaměřuje se na pouţití moderních metod, které tento proces výrazně zkracují a zkvalitňují. Dále se zaměřuje na únavovou ţivotnost klikových hřídelí a na metody jejího ovlivnění.
This bachelor thesis deal with issue of developing crankshafts for combustion engines. It describes particular steps of design process and focuses on using of modern methods, which make this process markedly shorter and better quality. The thesis also focuses on fatigue life of crankshafts and on methods of influencing fatigue life.
Description
Citation
ŠKRÁŠEK, R. Inženýrský proces vývoje klikových hřídelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (místopředseda) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student seznámil komisi s průběhem tvorby, obsahem a závěry své bakalářské práce. Poté zodpověděl otázky oponenta v tomto pořadí: 1) Na jakém principu je založeno zvýšení únavové životnosti klikového hřídele pomocí dutin? + vyjasnění problematiky únavové životnosti klikových hřídelů. 2) Jakým způsobem je možné zahrnout předpokládané chemicko-tepelné zpracování a deformační zpevnění do výpočtu únavové životnosti? + doplňující otázka ohledně zahrnutí vlivů povrchových úprav. Otázky byly zodpovězeny. Otázky komise: 1) Pevnostní výpočet klikových hřídelů - získání vstupních hodnot pro MKP výpočet. + doplňující otázka ohledně vlivu tření na výpočet únavové životnosti. - otázka nebyla zodpovězena zcela korektně, nicméně uspokojivě. 2) Jaká síla může řádově působit na klikový hřídel spal. motorů? +jak lze zatěžující síly získat? + maximální spalovací tlaky u vznětových motorů (řádově) - otázky nebyly zodpovězeny zcela. 3) Kde se nacházejí na klik. hřídeli kritická místa z hlediska únavové životnosti? + u kolikátého válce se nachází (pravděpodobně) ona kritická místa? 4) Vyjasnění části problematiky výpočtů klikových hřídelů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO