Vliv lidského činitele na nehodovost malých letadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
DLUHOŠ, J. Vliv lidského činitele na nehodovost malých letadel. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. 90 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. Diplomová práce pojednává o bezpečnosti civilního letectví, ve kterém je dle statistik FAA v 80% jako hlavním viníkem vzniku letecké nehody či incidentu označen lidský činitel, lidský faktor, lidská chyba či pouze chyba pilota. Hlavním cílem této diplomové práce je tedy vyhodnocení a posouzení příčin vzniku leteckých nehod letounů všeobecného letectví v civilním leteckém provozu ČR. V praktické části diplomové práce byly analyzovány letecké nehody letounů s maximální vzletovou hmotností do 2250 kg a sportovních létajících zařízení vzniklých na území ČR od roku 2006 do konce roku 2012. V závěru práce jsou vyhodnoceny hlavní příčiny vzniku leteckých nehod a také byly navrženy další možná opatření vedoucí ke snížení nehodovosti způsobené vlivem lidského činitele.
DLUHOS, J. Effect of the human factor on small aircraft accident. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. 90 s. Supervisor Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. The Master’s thesis focuses on the safety of civil aviation, which is in 80% of the accidents caused by Human Factor, Human Error or just Pilot Error. The main goal of this Master’s thesis is evaluation and assessment of the causes of aircraft accidents of general civil aviations operations of the Czech Republic. In the practical part of the Master’s thesis were analyzed accidents of aircrafts in the category with maximum take of mass to 2250 kg and ultra light aircrafts incurred in the Czech Republic from 2006 to 2012. In the conclusion were analyzed main causes of the aircraft accidents and were proposed further measures to reduced accidents caused by Human Factor.
Description
Citation
DLUHOŠ, J. Vliv lidského činitele na nehodovost malých letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Letecký provoz
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) Ing. Josef Rada (člen) Ing. Miroslav Smola (člen) prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (člen) Ing. Pavel Štrůbl (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO