Simulace umělého života

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-12-06
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
This paper is aimed to basics of artificial life simulation. In the article there is detail description of artificial life simulation, its problems and several simulators are presented with their application area. Some simulator reaserch results are mentioned as well. So as examples of use and future development of these simulators.
Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře se základními charakteristikami umělého života a jeho simulací. V článku je podrobně rozebrána problematika simulace umělého života a jsou představeny různé simulátory spolu s jejich aplikační oblastí. Rovněž jsou zmíněny výsledky některých výzkumů, kterých bylo pomocí těchto simulátorů dosaženo. Dále jsou nastíněny příklady použití, případně možný budoucí vývoj těchto simulátorů.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2010, vol. 12, č. 1, s. 1-5. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2010 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO