Konstrukce nízkotlakého pístového reometru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá konstrukcí nízkotlakého reometru určeného pro experimentální zjišťování vlastností magnetoreologické (MR) kapaliny při dlouhodobé zátěži. V první části práce je krátce MR kapalina představena. Dále je provedena rešerše týkající se způsobů měření vlastností kapalina a přehled MR tlumičů, které se svojí konstrukcí pístovým reometrům velmi podobají. Zvláštní důraz je kladen na MR tlumiče s průchozí pístnicí. Druhá část práce se zabývá výpočtem magnetického obvodu škrtící štěrbiny reometru. V závěru práce je provedena konstrukce reometru.
This thesis is focused in design of Low-Pressure Piston Rheometer intended for experimental identifying of magneto-rheologic (MR) liquid properties at long-term load. MR liquid is briefly introduced in the initial part of the thesis. There follows a search related to way of liquids properties measurement and overview of MR dampers which are close to piston rheometers by their construction. MR dampers with through piston-rod have been emphasised. The second part of the thesis is focused on calculation of magnetic circuit of the rheometer throttle leak. The rheometer is designed in the last part of the thesis.
Description
Citation
LÁN, R. Konstrukce nízkotlakého pístového reometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO