Stavba v krajině - Winery

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem diplomové práce bylo navrhnout objekt pro výrobu vina situovaný na Jižní Moravě v blízkosti vodní nádrže Nové Mlýny. Kromě potřebných ploch pro odstopkování, skladování, lisování, balení a export vina jsem také navrhla prostory pro návštěvníky a to zejména výstavní prostory, restauraci, prodejnu vina, degustační místnost, apartmá pro ubytování. Součástí budovy je i byt majitele vinařství. Budova je vytvořena s ohledem na ekologické hledisko. Součástí ekologického konceptu je hospodaření s vodou její čištění a také přírodní zdroje energie (např. zemní výměník, solární kolektory). Důležitou složkou je nejen pojetí budovy jako takové, ale i všechny aspekty které s ní souvisí, zejména zakomponování vinařství do krajiny a budoucí využití ploch v její okolí. Je potřeba vytvořit místo, které se stane něčím víc, než samotnou budovou. Také pro posílení cykloturistiky a návštěvnosti oblasti jsem navrhla půjčovnu lodi, která spolu s menší restauraci a úschovnou jízdních kol přispívá k lepšímu využiti nábřeží a vodní nádrže.
The aim of this thesis was to design a facility for wine in South Moravia, situated near the New Mills dam. In addition to stemming the needed space for storage, pressing, packaging and export of guilt, I also suggested areas for visitors, especially exhibition space, restaurant, shop wine, tasting room, suite accommodations. The building includs apartment for owner of wineries. The building is designed with regard to environmental concerns.As part of the concept of ecological water purification and also its natural resources (eg ground heat exchanger, solar collectors). An important component of the concept is not only the building itself but also all aspects related thereto, in particular the inclusion of wine in the landscape and future land use in its vicinity. You need to create a place that becomes something more than the actual building. Also to enhance cycling and visit rate in this area I suggested the boat rental, which, along with smaller restaurant and bicycle store contributes to a better use of waterfront and water reservoir.
Description
Citation
MELNYKOVÁ, O. Stavba v krajině - Winery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Petr Hrůša (předseda) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) Ing. arch. Petr Todorov (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-01
Defence
Student odprezentoval svůj projekt a reagoval na otázky a připomínky oponenta, vedoucího práce a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO