Slithy, a blend of lithe and slimy

Abstract
V práci s názvem Slithy, a Blend of Lithe and Slimy je zásadní myšlenkou, že vědomí se objevuje i na nejnižších úrovních existence, vytvářím prostředí laboratoře, ve které sám divák hraje roli organismu, který je obklopen dalšími. Zkoumám vztah mikrokosmu a makrokosmu a fascinuje mě rozpoznávání stejného patternu napříč realitou.
For my work Slithy, a Blend of Lithe and Slimy, a thought that consciousness appears even on the lowest levels of existence is essencial, I create an enviroment of a lab, in which spectator is in the role of another organism, surrounded by other organisms. I'm interested in relationship between microcosmos and macrocosmos and in seeing the same pattern through reality.
Description
Citation
ŠILLEROVÁ, K. Slithy, a blend of lithe and slimy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D. (člen) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) MgA. Andreas Gajdošík (člen) doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (člen) MgA. Martin Blažíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba byla zahájena představením projektu studentkou. Následně byly přečteny posudky vedoucí a oponentky. V posudku vedoucí byla tematizována otázka genderu, na což studentka reaguje tím, že projekt v zásadě tuto kategorii svým pojetím překračuje. V posudku oponentky se objevuje téma posthumanismu a spirituality – studentka potvrzuje význam těchto konceptů pro svou práci. Jedna z výtek, které v diskuzi zazněly, se týkala popisnosti práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO