Srovnání senzorů pro měření teploty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou v oblasti tepelných senzorů. Začátek práce definuje základní pojmy. Následuje rozdělení, popsání provedení a principu dotykových senzorů s elektrickým výstupem. Okrajově zmíněny jsou i ostatní dotykové senzory. Dále je popsán princip pyrometrie a bezdotykových senzorů. Na závěr je praktická ukázka bezdotykového měření teploty.
This work deals with temperature sensors. Basic terms are defined at the beginning of work. The following are distribution, description of construction and principle of touch sensors with electrical output. Other touch sensors are marginally described. Further is described principle of pyrometry and contactless sensors. In conclusion, work contains practical example of contactless temperature measurement.
Description
Citation
CHALOUPKA, R. Srovnání senzorů pro měření teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (místopředseda) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO