Aplikace metody FDM pro výrobu bezpečnostní krytky střešního nosiče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá výrobou funkčního dílu střešního nosiče pomocí metody Fused Deposition Modeling. Funkční díl střešního nosiče byl vymodelován v programu Autodesk Inventor a vytisknut na 3D tiskárně uPrint. Práce obsahuje uvedení do problematiky metody FDM a popis vlastního modelování.
This thesis deals with the production of functional part of the roof rack using the Fused Deposition Modeling method. The functional part of the roof rack was modeled in Autodesk Inventor and printed on a 3D printer uPrint. The thesis includes an introduction to the topic of FDM and description of custom modeling.
Description
Citation
KASAL, O. Aplikace metody FDM pro výrobu bezpečnostní krytky střešního nosiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Jak si vysvětlujete průnik křivek v grafu 4.2? Jak se liší mechanické vlastnosti materiálu tisknutého vzorku od materiálu originálního dílu? Daly by se rozměry součásti odměřit i jiným způsobem? Jaké znáte typy skenerů? Popište reverzní inženýrství. Co je to triangulace? K čemu slouží u 3D tisku podkladový materiál? Je možné po 3D tisku dále upravovat mechanické vlastnosti dílu. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO