Perspective of Use of Antiviral Peptides against Influenza Virus

dc.contributor.authorSkaličková, Sylviecs
dc.contributor.authorHeger, Zbyněkcs
dc.contributor.authorKrejčová, Ludmilacs
dc.contributor.authorPekařík, Vladimírcs
dc.contributor.authorBastl, Karelcs
dc.contributor.authorJanda, Jozefcs
dc.contributor.authorKostolanský, Františekcs
dc.contributor.authorVařečková, Evacs
dc.contributor.authorZítka, Ondřejcs
dc.contributor.authorAdam, Vojtěchcs
dc.contributor.authorKizek, Renécs
dc.coverage.issue10cs
dc.coverage.volume7cs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:04:03Z
dc.date.available2020-08-04T11:04:03Z
dc.date.issued2015-10-01cs
dc.description.abstractThe threat of a worldwide influenza pandemic has greatly increased over the past decade with the emergence of highly virulent avian influenza strains. The increased frequency of drug-resistant influenza strains against currently available antiviral drugs requires urgent development of new strategies for antiviral therapy, too. The research in the field of therapeutic peptides began to develop extensively in the second half of the 20th century. Since then, the mechanisms of action for several peptides and their antiviral prospect received large attention due to the global threat posed by viruses. Here, we discussed the therapeutic properties of peptides used in influenza treatment. Peptides with antiviral activity against influenza can be divided into three main groups. First, entry blocker peptides such as a Flupep that interact with influenza hemagglutinin, block its binding to host cells and prevent viral fusion. Second, several peptides display virucidal activity, disrupting viral envelopes, e.g., Melittin. Finally, a third set of peptides interacts with the viral polymerase complex and act as viral replication inhibitors such as PB1 derived peptides. Here, we present a review of the current literature describing the antiviral activity, mechanism and future therapeutic potential of these influenza antiviral peptides.en
dc.description.abstractHrozba celosvětové pandemie chřipky výrazně vzrostla oproti minulosti díky vzniku vysoce nakažlivých chřipkových virů ptáků. Zvýšená frekvence chřipkových kmenů rezistentních vůči současným antivioritikům vyžaduje také rozvoj nových strategií pro antivirové terapie. Výzkum v oblasti terapeutických peptidů se začal značně rozvíjet v druhé polovině 20. století. Od té doby, mechanismy působení účinků na několik peptidů a jejich antivirové vyhlídky získaly velkou pozornost díky globání hrozbě představované viry . V této práci jsme diskutovali terapeutické vlastnosti peptidů používaných v léčbě chřikového onemocnění. Peptidy s antivirovou aktivitou proti chřipce mohou být rozděleny do tří hlavních skupin. Za prvé, blokovací peptidy, jako je například Flupep, které vzájemně působní s chřipkovým hemagglutinin, blokují jeho vazbu na hostitelských buňkách a zabraňují virové fúze. Za druhé, některé peptidy zobrazují viroidní aktivitu, přerušují virové obály, například Melittin. Konečnou třetí sada peptidů vzájemně působí s virovými polymerázy komplexy a půsboní jako inhibitory virové replikace, jako je pb1 odvozených peptidů. Prezentujeme zde přehled o současné literatuře popisující antivirovou aktivitu, mechanismus a budoucnost terapeutického potenciálů těchto chřipkových protivirových peptidů.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent5428-5442cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationVIRUSES-BASEL. 2015, vol. 7, issue 10, p. 5428-5442.en
dc.identifier.doi10.3390/v7102883cs
dc.identifier.issn1999-4915cs
dc.identifier.other120065cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63721
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofVIRUSES-BASELcs
dc.relation.urihttp://www.mdpi.com/1999-4915/7/10/2883cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1999-4915/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectkationtové peptidy
dc.subjecthemagglutinin
dc.subjectchřipkové viry
dc.subjectmemránová fúze
dc.subjectneuraminidázy
dc.subjectreplikace viru
dc.subjectcationic peptidesen
dc.subjecthemagglutininen
dc.subjectinfluenza virusen
dc.subjectmembrane fusionen
dc.subjectneuraminidaseen
dc.subjectviral replicationen
dc.titlePerspective of Use of Antiviral Peptides against Influenza Virusen
dc.title.alternativePerspektiva užívání antivirových peptidů proti chřipkovým virůmcs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-120065en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:04:03en
sync.item.modts2020.08.04 12:18:50en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Středoevropský technologický institut VUT. Chytré nanonástrojecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
viruses0702883.pdf
Size:
1.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
viruses0702883.pdf