Návrh Rail-to-Rail operačního zesilovače v technologii CMOS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem rail-to-rail operačního zesilovače ve třídě AB v technologii CMOS I3T25. Práce začíná úvodem do CMOS tranzistorů, následuje rozbor struktur operačního zesilovače, jeho návrh a simulace v návrhovém prostředí Cadence, popsány jsou také různé metody pro minimalizaci napěťové symetrie. Hlavním cílem práce je dosažení rail-to-rail vstupního i výstupního rozsahu operačního zesilovače pracujícího ve třídě AB, s minimální napěťovou nesymetrií, včetně návrhu topologie navrženého obvodu.
This thesis deals with design of rail-to-rail class AB operational amplifier in CMOS technology I3T25. Starting with a short introduction to CMOS transistors, following with description of operational amplifier, structures of operational amplifier, its design and simulation in software Cadence, with added description of techniques for minimalizing input offset voltage. Main goal is to design a rail-to-rail input common mode range operational amplifier with minimal input offset voltage with layout included.
Description
Citation
CVEŠPER, S. Návrh Rail-to-Rail operačního zesilovače v technologii CMOS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. (předseda) doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Ladislav Mareček, CSc. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student seznámil zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise. Co to je kaskoda za zapojení? Student odpovídá. Jaká je výhoda fázové bezpečnosti? Student odpovídá. Co je “divného“ na průběhu fázové křivky? Student odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO