Marketingový mix společnosti Webkomplet, s. r. o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix společnosti Webkomplet, s. r. o.“ je analýza současného stavu společnosti a návrh na jeho zlepšení pomocí jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část obsahuje teoretická východiska marketingového mixu a jeho základní charakteristiku. Druhá praktická část detailně zkoumá současný stav společnosti a obsahuje analýzu marketingového mixu. Poslední závěrečná část se věnuje návrhům na zlepšení marketingového mixu a informovanosti o společnosti a na propagaci jejích produktů.
The subject of the bachelor thesis „Marketing mix of the company Webkomplet, s.r.o.“ is an analysis of the current state of the company and the proposal for its improvement through various instruments of the marketing mix. The work is divided into three main parts. The first part contains the theoretical foundations of marketing mix and its basic characteristic. The second practical part examines in detail the current state of society and contains analysis of the marketing mix. The last final part is devoted to suggestions for improving marketing mix and the knowledge of the company and to promotion of its products.
Description
Citation
ECLEROVÁ, A. Marketingový mix společnosti Webkomplet, s. r. o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) JUDr. Naděžda Vrbková (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kutěj (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno. Otázky oponenta: odpovězeno. Ing. Kutěj: Konkurenční výhoda společnosti. Hodnocení: odpovězeno. doc. Sojka: Plán výnosů a nákladů. Hodnocení: odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO