Srovnání energetické náročnosti a technického stavu vodárenských čerpacích stanic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá technickými a energetickými audity. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice a v zahraničí. Dále je v práci popsána metodika hodnocení vytvořená na ÚVHO FAST Brno, která slouží k hodnocení technického a z části i energetického stavu vybraných částí vodovodní infrastruktury. V praktické části je tato metodika otestována při auditu ČS Žebetín a Lišeň, kterou provozují Brněnské vodovody a kanalizace a.s. a ČS Lužná, kterou provozuje VaK Vsetín a.s. Poslední část práce obsahuje návrh ukazatelů pro hodnocení energetického stavu ČS a následné aplikaci na třech daných ČS.
Bachelor's thesis deals with technical and energetical audits. First part is devoted to an actual status of issues in the Czech Republic and foreign countries. There is also discribed the methodics of rating developed in ÚVHO FAST Brno. These methodics applies to a technical and particulary an energetical status of selected local water infrastructure. These methodics in practical part are tested during the audit ČS Žebetín and Líšeň which profess Brněnské vodovody a kanalizace a.s. and ČS Lužná, which profess VaK Vsetín a.s.. The final part od the thesis includes suggestion of index. This index would rate an energetical status of ČS and subsequently an application in selected ČS.
Description
Citation
KRUPA, F. Srovnání energetické náročnosti a technického stavu vodárenských čerpacích stanic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO