Analýza teplotních deformací plastového dílu pomocí optické digitalizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá měřením teplotních deformací plastového vzorku. Teoretická část popisuje systémy pro optickou digitalizaci a jejich využití pro měření deformace. Vlastní práce se zabývá popisem systému Tritop a jeho použitím pro měření. Další části se zabývají procesem měření a zpracováním naměřených údajů. V poslední části je uveden souhrn a zhodnocení naměřených údajů.
The Bachelor thesis deals with measuring of thermal deformation of a plastic sample. The theoretical part describes optical digitization and its use in measuring the sample's deformation. The next part describes the Tritop and its use in measuring. Other parts of the thesis deal with the measuring process and recording and processing of acquired data. In the last section the measured data are summarized and evaluated.
Description
Citation
CAGAŠ, R. Analýza teplotních deformací plastového dílu pomocí optické digitalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO