Webová aplikace pro analýzu pracovních inzerátů na pozice kybernetické bezpečnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je vytvoření interaktivní celosvětové mapy zobrazující databázi pracovních inzerátů ve webové aplikaci a provedení filtrování podle různých parametrů, kde je následně provedena analýza strojového učení. Také mapa zobrazuje počet inzerátů na pracovní pozice podle příslušných států. Webová aplikace je vytvořena pomoci JavaScriptové knihovny ReactJS spojené s LeafletJS, které zajišťují hlavní funkcionalitu. Část se strojovým učením a změna skriptů je realizována pomocí programovacího jazyku Python. Práce popisuje teoretickou část a implementaci jednotlivých funkcí mapy a dále se zabývá popisem a úspěsnou úpravou skriptů pro účely provedení strojového učení.
The bachelor’s thesis aims to create an interactive global map showing a database of job advertisements in a web application and perform filtering according to various parameters, where machine learning analysis is then performed. The map also shows the number of job advertisements by country. The web application is created using the ReactJS JavaScript library associated with LeafletJS, which provides the main functionality. The machine learning and script change parts are implemented using Python’s programming language. The thesis describes the theoretical part and implementation of individual map functions and deals with the description and successful modification of scripts to perform machine learning.
Description
Citation
TUREK, A. Webová aplikace pro analýzu pracovních inzerátů na pozice kybernetické bezpečnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Jedlička (člen) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Mgr. Jakub Vostoupal (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: 1) Proč jste pro zobrazení mapy vybral zrovna Leaflet? Existují nějaké alternativy? Otázky komise: 1) Čím je dán mapový podklad v aplikaci? 2) Jaký byl původ databáze pracovních dovedností? 3) Jaká metoda strojového učení byla použita? Student odpověděl na otázky členů komise a oponenta a obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO