Vitalita v architektonickém prostoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Disertační práce bude zaměřena na zkoumání faktorů, které ovlivňují vitalitu v architektonickém prostoru. Jedná se de facto o renesanci a aktualizaci postupů, které již v minulosti ať vědomě či nevědomě byly člověkem používány, avšak v průběhu moderního věku potlačeny či pozapomenuty. Doktorská práce zároveň přinese souhrn praktických instrumentálních prostředků „vitální“ architektonické tvorby pro jejich případné využití.
Dissertation focuses on research of factors that influence vitality in architecture space. It is as a matter of fact renascence and update of practice, that was used in the past either consciously or unconsciously, but during modern age forgotten or inhibited. Dissertation also brings in resume of practical instrumental means of vital architectural creation.
Description
Citation
XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2014 s. 43-48. ISBN 978-80-214-4994-7
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO