Studie průběhu zakázky podnikem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na studii průchodu zakázky podnikem ve společnosti Commscope s.r.o. Skládá se z teoretické části, ve které jsou vysvětleny hlavní pojmy, analytické, kde je rozebrán současný průběh zakázky podnikem a z konkrétních návrhů na zlepšení, které mají za úkol navrhnout taková zlepšení, která pomohou zefektivnit, optimalizovat a zrychlit průchod zakázky a tím zkrátit dobu dodání ke koncovému zákazníkovi.
The bachelor's thesis deals with the study of passage contract now at Commscope Inc. It consists of a theoretical part, which explains the main concepts, analytical part, where is analysed the current passage contract now and concrete proposals, which are designed to suggest improvements that will help make passage contract more effective, optimal and speed it up due to reduce delivery time to the end costumer.
Description
Citation
BUKOVINSKÝ, L. Studie průběhu zakázky podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno Prof. Píška: Můžete Vaše návrhy kvantifikovat? Jak hodníte produktivitu práce? - odpovězeno Dr. Novotná: Proč jste zvolil formu konsignačního skladu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO