Návrh dýzy pro měření množství nasávaného vzduchu spalovacím motorem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci jsou uvedeny emisní normy, které platí pro osobní automobily, a systém regulace bohatosti směsi. Dále je zde rešerše objemových a průřezových průtokoměrů, vhodných pro měření průtoku vzduchu, včetně principu, jakým se při jejich použití stanoví hmotnostní či objemový průtok. Následuje návrh rozměrů Venturiho trubice pro měření průtoku vzduchu zvoleným spalovacím motorem na základě příslušné normy. Také je zahrnut výrobní výkres Venturiho trubice, a je popsáno, jak ji bude možné používat ve zkušebnách.
In this bachelor‘s thesis are mentioned emission standards, which apply to passenger cars, and the mixture-control system. There is also a research of volumetric and sectional flowmeters, suitable for measuring the flow volume of the air, including the principle of measuring the volumetric or mass flow. After that follows engineering design of Venturi tube for measuring the flow of the air through the chosen combustion engine. The design is based on the appropriate standard. There is also involved a welded assembly drawing of the Venturi tube, and a description, how to use the tube in a test room.
Description
Citation
ESTERKA, O. Návrh dýzy pro měření množství nasávaného vzduchu spalovacím motorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Jak má být velký vstupní válec Venturiho trubice? Jaká je uvažována teplota za turbodmychadlem? Jaký je zde použit způsob antikorozní úpravy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO