DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Koncept návrhu se soustředí na přínos kvalitního a alternativního bydlení ve městě při současném respektování místního charakteru městské zástavby. Při snaze o vytvoření kompaktní struktury, jež chrání své uživatele před rušivými vlivy města a poskytuje jim vlastní životní prostor, dospěl návrh k vytvoření několika bytových domů, jež se seskupují kolem čtyř ozeleněných atrií.
Design focuses on the quality and benefits of alternative housing in the city, while respecting the local character of urban development. In an effort to create a compact structure that protects its users from disturbing influences of the city and gives them their own living space, came a proposal to create a number of residential buildings, which are grouped around four grassy courtyard.
Description
Citation
HOLÁ, M. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jan Jehlík (předseda) Ing.arch. Petr Hlaváček (člen) Ing.arch. Josef Kiszka (člen) Ing. arch. Viktor Rudiš (člen) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-05-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO