Návrh zlepšení procesu přípravy komponent pro splnění výrobního úkolu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a návrhom na zlepšenie procesu prípravy komponentov do výroby. V kapitole analýzy súčasného stavu sa zameriavam na detailný popis pracovného postupu a následné identifikovanie vyskytujúcich sa druhov plytvania a nedostatkov. Obsahom návrhovej časti je eliminácia plytvania a nedostatkov, pomocou čoho sa zvýši produktivita práce a zlepšia sa pracovné podmienky pre zamestnancov.
Bachelor's thesis deals with analysis and submission for improvement of preparation process of components into production. In the chapter analysis of actual condition, I focus on detailed description of workflow and subsequently on identification of occurring types of waste and deficiencies. The submission part is about elimination of waste and deficiencies, which leads to labor productivity growth and improvement in working conditions for workers.
Description
Citation
CHMARA, D. Návrh zlepšení procesu přípravy komponent pro splnění výrobního úkolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Mgr. Milada Dittrichová (místopředseda) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno ot.1) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. Jakým způsobem či metodou by probíhala realizace zkracování materiálových kroků obslužného personálu ke sloučení regálových buněk? Odpovězeno ot.2) Mgr. Milada Dittrichová Co je ergonomie? Odpovězeno ot.3) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Specifikace zjištěné hodnoty nárůstu produktivity Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO