Měřicí stanoviště pro ověřování vlastností rotační tepelné trubice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá chlazením elektrických strojů pomocí rotační tepelné trubice a především návrhem a konstrukcí experimentálního stanoviště, který představuje rotační tepelnou trubici skutečného rotoru stroje. Trubice je ohřívána pomocí vinutí z odporového vodiče a střední teplota povrchu trubice je snímána paralelním přídavným vinutím. Stanoviště bylo navrženo pro ověření vlastností rotační tepelné trubice a experimentům při změně některých parametrů trubice.
This bachelor thesis presents a design of an experimental stand for testing of cooling effects on electrical machines trough rotational heat pipe and mainly with design and construction of experimental stand, that represents rotational heat pipe of real machine rotor. Pipe is heated by means of resistance conductor winding and average temperature on a pipe surface is scanned with a additional parallel winding. Experimental stand was designed for subsequent experiments and for evaluating of rotational heat pipe parameters.
Description
Citation
LIŠKA, M. Měřicí stanoviště pro ověřování vlastností rotační tepelné trubice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce na dobré úrovni .
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO