Šnekový dopravník

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce obsahuje návrh a konstrukční řešení šikmého šnekového dopravníku pro dopravu vápenného hydrátu. Práce je tvořena z technické zprávy a výkresové dokumentace. Technická zpráva se zabývá výpočtem hlavních parametrů šnekového dopravníku, návrh pohonu, uložení šneku a pevnostní výpočet hřídele šneku. Výkresová dokumentace je zpracována v programu AutoCAD Mechanical a skládá se z výkresu sestavy s jednotlivými detaily šnekového hřídele, výrobních výkresů a svařovací sestavy šneku.
This bachelor contains of a proposal and design of a sloping hydrated lime worm conveyor. The project is composed of technical specifications and drawing documentation. the technical specifications deal eith calculating the main parameters of worms conveyor, drive desin, storage of spiral worm and strength calculation of spiral worm shft. Drawing documentation is worked into the AutoCAD Mechanical program and consist of drawing assembly with individual details of the spiral worm shaft, manufacturing drawings nad welding assembly of the spiral worm.
Description
Citation
TICHÝ, J. Šnekový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO