Digitální zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro montáž dílů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá digitálním zprovozněním robotizovaného výrobního systému pro montáž dílů. V teoretické části práce je popsána problematika digitálního zprovoznění, následována bezpečností takovéhoto pracoviště a popisem použitých chapadel. V praktické části je popsána montáž dílů, velkosériový a malosériový přístup. Pro realizaci digitálního zprovoznění bylo použito ABB RobotStudio a zprovozněno bylo malosériové pracoviště.
This bachelor's thesis deals with digital commissionig of a robotic production system for parts assembly. The issue of digital commissioning is described in the theoretical part of the thesis, followed by a safety of the workplace and description of used grippers. Parts assembly, large series and small series approaches are described in the practical part of the thesis. For digital commissioning was used ABB RobotStudio and small series workplace was commissioned.
Description
Citation
ONDERKA, T. Digitální zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro montáž dílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Digitální zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro montáž dílů“. Student zodpověděl otázky oponenta. Otázky komise: - Proč používáte čelisťové efektory pro manipulaci s čipy? - Jak zajistíte, že uchopíte pouze jednu desku? - Uvažoval jste i o jiném řešení než dopravníku? Student zodpověděl otázky komise s drobným zaváháním.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO