Frézování tenkostěnných součástí pro letecký průmysl

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zpočátku materiály používanými v leteckém průmyslu, pak teoretickou analýzou a predikcí vychýlení stěny a nástroje při obrábění tenkostěnných součástí. Dále se zabývá popisem metody NC kompenzace chyb, která na základě modelování sil, nástroje a obrobku určí a poté minimalizuje tuto výchylku. Závěrečná část práce popisuje experiment s výsledky vychýlení pomocí různých výpočtových a měřicích technik.
Bachelor thesis deals with materials used in the aircraft industry, then theoretical analysis and prediction of deflection of plate and tool when machining a thin-walled piece. Then it describes an NC error compensation method, which define and minimizes a part deflection with use of three dimensional cutting force model and modeling of part and tool. Final part is about practical experiment where different computational and measuring techniques where applied to determine a part deflection.
Description
Citation
LEKEŠ, J. Frézování tenkostěnných součástí pro letecký průmysl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen)
Date of acceptance
2011-06-24
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1:Jaký byl důvod testování nástrojové oceli? Otázka 2:Čím je frézován polotovar? Otázka 3:Jakou sílu program poskytne a jak u nástrojové oceli vypadají? Otázka 4:Jaký byl měrný řezný odpor? Otázka 5:Požadavky na letecké výrobky. Otázka 6:Testování leteckých součástí a materiálů. Otázka 7:Jaký byl používán CAM systém? Otázka 8:Problematika obrábění hliníku a jeho slitin.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO