Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: odpovězeno Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D.: Jak má společnost nastavenou dobu splatnosti faktur s ohledem na navržené skonto? Odpovězeno. Zjišťoval jste, zda by byli zákazníci podniku ochotni přistoupit na úroky z prodlení? Odpovězeno. prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.: Úrok uvedený ve Vaší prezentaci je zákonem daný? Může být slednám vyšší úrok? Odpovězeno. Mgr. Helena Musilová: Jakou formou si společnost nyní zajišťuje pohledávky? Odpovězeno.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika podnikucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPoláček, Tomášcs
dc.contributor.authorKučera, Tomášcs
dc.contributor.refereeProcházková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2021-06-25T06:54:15Z
dc.date.available2021-06-25T06:54:15Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Ono stavebniny s.r.o. V první části je vymezen teoretický základ potřebný pro následující druhou část. Ta se věnuje představení sledované společnosti a praktické aplikaci vybraných ukazatelů a metod pro účetní období 2014 až 2018. V poslední části jsou shrnuty nejzásadnější problémy a poté navrženy změny, které by podniku mohly v následujících letech zlepšit celkovou finanční situaci.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the evaluation of the financial situation of the company Ono stavebniny s.r.o. The first part defines the theoretical basis needed for the next second part. It presents the monitored company and the practical application of selected indicators and methods for the accounting period 2014 to 2018. The last part summarizes the most fundamental problems and then suggests changes that could improve the company's overall financial situation in the coming years.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationKUČERA, T. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other135231cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200054
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátcs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectincome statementen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectindebtednessen
dc.titleZhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for Improvementsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-23cs
dcterms.modified2021-06-28-08:04:35cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid135231en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:06:45en
sync.item.modts2021.11.10 13:08:33en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_135231.html
Size:
6.81 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_135231.html
Collections