Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Ono stavebniny s.r.o. V první části je vymezen teoretický základ potřebný pro následující druhou část. Ta se věnuje představení sledované společnosti a praktické aplikaci vybraných ukazatelů a metod pro účetní období 2014 až 2018. V poslední části jsou shrnuty nejzásadnější problémy a poté navrženy změny, které by podniku mohly v následujících letech zlepšit celkovou finanční situaci.
The bachelor's thesis deals with the evaluation of the financial situation of the company Ono stavebniny s.r.o. The first part defines the theoretical basis needed for the next second part. It presents the monitored company and the practical application of selected indicators and methods for the accounting period 2014 to 2018. The last part summarizes the most fundamental problems and then suggests changes that could improve the company's overall financial situation in the coming years.
Description
Citation
KUČERA, T. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D.: Jak má společnost nastavenou dobu splatnosti faktur s ohledem na navržené skonto? Odpovězeno. Zjišťoval jste, zda by byli zákazníci podniku ochotni přistoupit na úroky z prodlení? Odpovězeno. prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.: Úrok uvedený ve Vaší prezentaci je zákonem daný? Může být slednám vyšší úrok? Odpovězeno. Mgr. Helena Musilová: Jakou formou si společnost nyní zajišťuje pohledávky? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO