Možnosti využití rostlin pro výrobu energie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití rostlin při výrobě energie a uvádí jednotlivé technologie pro zpracování biomasy. Je probrán potenciály možného využití odpadní i cíleně pěstované biomasy a uvedena produkce jednotlivých druhů biomasy. Dále je uveden modelový výpočet nákladů na vytápění a zkušenosti majitelů vytápěných rodinných domů.
Bachelor dissertation deals with possibilities of plant utilisation in producing energy and presents individual technicalities of biomass processing. There is analysed potential usage of waste and purposely grown biomass and specifies production of individual biomass types. Furthermore it mentions model calculation of costs on heating and experiences of owners of heated houses.
Description
Citation
JANSA, O. Možnosti využití rostlin pro výrobu energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Medek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Josef Kohoutek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO