Bytový dům ve Vlašimi

but.committeeprof. Ing. František Ohrablo, CSc. - předseda, Ing. Petr Beneš, CSc. - místopředseda, Ing. Andrea Bílková - tajemník, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Slávka Hudcovicová - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Jiří Maršoun seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Bytový dům ve Vlašimi~ reagoval výborně.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBrzoň, Romancs
dc.contributor.authorMaršoun, Jiřícs
dc.contributor.refereePrůša, Davidcs
dc.date.accessioned2021-11-22T14:56:53Z
dc.date.available2021-11-22T14:56:53Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractBakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby bytového domu v obci Vlašim, která se nachází ve Středočeském kraji. Jedná se o samostatně stojící podsklepený objekt. Bytový dům má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, kde se nachází celkem osm bytových jednotek, z nichž jedna je pro osoby se sníženou schopností pohybu. Objekt je založen na ŽB základové desce. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových bloků se zateplovacím systémem ETICS z pěnového polystyrenu. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou.cs
dc.description.abstractThis Bachelor’s thesis elaborates the project documentation for the construction of an apartment building in Vlašim, located in the Central Bohemian region. It’s about separated standing basement object. Apartment building has one basement and three above-ground floors, where is eight apartment units in total, from which one is designed for people with movement disabilities. The object is based on RC foundation slab. Design of a vertical structure is from limestone blocks with thermal insulation ETICS from expanded polystyrene. Horizontal load-bearing structures are designed as cast-in-place reinforced slabs. The building is roofed with a warm flat roof.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationMARŠOUN, J. Bytový dům ve Vlašimi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other121191cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179945
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectpodsklepenýcs
dc.subjecttři nadzemní podlažícs
dc.subjectbytová jednotkacs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectApartement buildingen
dc.subjectbasementen
dc.subjectthree above-ground flooren
dc.subjectapartment uniten
dc.subjectflat roofen
dc.titleBytový dům ve Vlašimics
dc.title.alternativeApartment building in Vlašimen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2019-07-02-18:53:01cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid121191en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:01:46en
sync.item.modts2021.11.23 00:09:25en
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
939.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
34.65 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-48848.pdf
Size:
128.62 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-48848.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-49125.pdf
Size:
149.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-49125.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_121191.html
Size:
1.4 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_121191.html
Collections