Použití nedestruktivních metod a regresních vztahů v diagnostice stavebních konstrukcí

but.event.date27.01.2022cs
but.event.titleJuniorstav 2022cs
dc.contributor.authorOlejková, Sabina
dc.contributor.authorHrabová, Kristýna
dc.contributor.authorMasařík, Dominik
dc.date.accessioned2022-01-26T13:39:20Z
dc.date.available2022-01-26T13:39:20Z
dc.date.issued2021-11-29cs
dc.description.abstractVzhledem ke zvyšujícímu se počtu rekonstrukcí historických staveb v posledních letech, roste i význam šetrnějších nedestruktivních metod. V budoucnosti by bylo vhodné vytvořit vztah nebo porovnání výsledků nedestruktivních zkoušek a zkoušek destruktivních. Tento vztah by určil míru rizika (koeficient nebo odchylku) v případě, že by při diagnostice stavebních konstrukcí byly zvoleny pouze metody destruktivní. To by mohlo znamenat velký posun v rámci nedestruktivního testování. Jednalo by se jak o šetrnější a ekologičtější variantu testování stavebních konstrukcí i vzhledem k životnímu prostředí.cs
dc.description.abstractDue to the increasing number of reconstructions of historic buildings in recent years, the importance of more enviromentally friendly non-destructive methods is also growing. In the future, it would be appropriate to establish relationship or compare the results of non-destructive tests and destructive tests. This relationship would determine the degree of risk (constant or deviation) if only destructive methods were chosen in the diagnosis of building structures. This could mean a major shift in non-destructive testing. If would be both a more enviromentally friendly variant of testing building structures with regard to the enviroment.en
dc.formattextcs
dc.format.extent326-331cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.citationJuniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 326-331. ISBN 978-80-86433-76-9.cs
dc.identifier.doi10.13164/juniorstav.2022.326en
dc.identifier.isbn978-80-86433-76-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203456
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně,Fakulta stavebnícs
dc.relation.ispartofJuniorstav 2022 – sborník příspěvkůcs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavebnícs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectNedestruktivní testování železobetonových konstrukcícs
dc.subjectultrazvuková impulsová metodacs
dc.subjectmetoda odrazových tvrdoměrůcs
dc.subjectregresní vztahycs
dc.subjectNon-destructive testing of the reinforced structuresen
dc.subjectultrasonic pulse velocityen
dc.subjectrebound hammer testen
dc.subjectregression equationen
dc.titlePoužití nedestruktivních metod a regresních vztahů v diagnostice stavebních konstrukcícs
dc.title.alternativeUse of Non-Destructive Methods and Regression Equation in Diagnostics of Buildingen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta stavebnícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
S34P04_Olejkova.pdf
Size:
1.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Collections