Detekce optického disku ze sekvencí snímků fundus kamery

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá detekcí optického disku v retinálních snímcích pořízených experimentálním video-oftalmoskopem. Na úvod stručně popisuje anatomii zraku a sítnice, onemocnění sítnice a vybrané diagnostické metody snímání sítnice. V práci jsou popsány metody detekce objektů v obraze, které jsou následně použity v praktické části zabývající se detekcí optického disku pomocí Houghovy transformace a přizpůsobené filtrace. Navržené postupy byly otestovány na sadě 100 snímků. Detekce pomocí Houghovy transformace byla úspěšná v 64% případů, detekce pomocí přizpůsobené diltrace byla úspěšná v 44% případů.
This bachelor thesis deals with optical disc detection in retinal images taken by an experimental video ophthalmoscope. At the beginning, it briefly describes the anatomy of the eyesight and retina, retinal disease and selected diagnostic methods of retinal imaging. There are described methods of detecting objects in the image, which are subsequently used in the practical part dealing with optical disc detection using Hough transformation and matched filtration. Proposed procedures were tested on a 100-image set. Hough Transformation Detection was successful in 64% of cases, matched filtration was successful in 44% of cases.
Description
Citation
JURÁČEK, R. Detekce optického disku ze sekvencí snímků fundus kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-08-29
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Harabiš položil otázku, co se testovalo 'bruteforce' testem? Co je to nejlepší výsledek? Co je ve vašem případě strukturní element? Vysvětlete detailněji vaše schéma implementace-předzpracování. Ing. Smital položil otázku, odkud pochází data? Na kolika snímcích jste testoval? Ing. Odstrčilík položil otázku, v databázi máte snímky s několika rozměry optických disků? Kolik bylo vyzkoušeno masek? S jakou velikostí masky se využívá mediánová filtrace? Student neobhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO