Vozy specifikace WRC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této bakalářské práci jsou uvedeny a stručně popsány nejdůležitější funkční části sportovního vozu specifikace WRC z hlediska konstrukčních řešení, zvláštností a odlišností od sériově vyráběného automobilu. Ten je primárně určen pro soutěžení v Mistrovství světa v rally pod záštitou Mezinárodní automobilové federace FIA. Nakonec je krátce nastíněn možný budoucí vývoj řešené kategorie motoristického sportu.
In this bachelor’s thesis are introduced and briefly described the most important functional parts of WRC specification sport car in light of constructional solutions, specialities and differences from stock produced car. The car is primary designed for racing in World Rally Championship under the auspices of International Automobile Federation FIA. Finally is shortly outlined possible future evolution of this motorsport category.
Description
Citation
URBAN, J. Vozy specifikace WRC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO