Certifikace mikro UAV ve vzdušném prostoru ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce mapuje legislativu pro provoz bezpilotních systémů platnou v ČR. Obsahuje přehled konstrukčních a provozních omezení pro tyto systémy a rádiových pásem použitelných pro jejich provoz. Zabývá se otázkou právní odpovědnosti za škody způsobené provozem bezpilotního systému a možného ohrožení ochrany osobních údajů. Zahrnuje přehled společné legislativy pro bezpilotní systémy v EU a její předpokládaný budoucí vývoj. Součástí práce je příprava dokumentace potřebné pro evidenci a certifikaci systému VUT 720.
This bachelor‘s thesis maps the unmanned aircraft system operation legislation valid in the Czech Republic. It contains a summaries of design and operation restrictions of these systems and radio frequency bands suitable for operating them. It deals with the matter of legal responsibility for damage caused by unmanned aircraft system operation and the matter of possible violation of personal data protection. It includes a summary of common EU unmanned aircraft system legislation and its expected future development. The preparation of the documentation necessary for VUT 720 unmanned airrcaft system registration and certification is also part of this thesis.
Description
Citation
SOBOTKA, V. Certifikace mikro UAV ve vzdušném prostoru ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO