Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2012

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
V příspěvku je analyzován současný stav znalecké činnosti a počty znalců a znaleckých ústavů v ČR. V druhé části jsou představeny změny zákona č. 36/19*67 Sb., o znalcích a tlumočnících, které přinesl zákon č. 444/2011 Sb.
Actual state of expert activities is analyzed in this contribution and numbers of experts and expert institutions in the Czech Republic. The second section covers the amendments to the Act No. 36/19*67 Coll. On experts and interpreters, which brought the Act No. 444/2011 Coll.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012. s. 6-26. ISBN 978-80-214-4412-6
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO