Hodnocení výkonnosti společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Solitea Česká republika a.s., který se zabývá vývojem, podporou a implementací účetních, ekonomických a pokladních systémů. K hodnocení finanční situace budou využity vybrané nástroje finanční analýzy. Na základě výsledků budou stanovena opatření a návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
This bachelor thesis deals with evaluation of the financial situation of the company Solitea Česká republika a.s., which is focused on development, support and implementation of accountants, economic and cash system. For evaluation of financial situation are used selected financial analysis tools. There will be proposals for improvement of financial situation based on the results of financial analysis.
Description
Citation
VANĚK, A. Hodnocení výkonnosti společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno doc. Meluzín: Má podnik problémy s druhotnou platební neschopností? odpovězeno Ing. Tesař: Jaké máte další návrhy na zlepšění? odpovězeno Ing. Tesař: Je v pořádku výše nastaveného platu pro zaměstnance společnosti? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO