Pevnost bodového spoje v měkkém a tvrdém režimu svařování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bodové svařování materiálu 1.4307 tlouštěk 1+1 mm je firmou ROSTEX výborně odladěno - při změnách pouze svařovacího proudu se podařilo přiblížit hodnotám pevností dosahovaných firmou ROSTEX. Při svařování materiálu 1.4307 tlouštěk 2+2 mm se podařilo dosáhnout větších pevností a to za svařovacích parametrů: Fs = 5500N, Is = 8,964 kA, ts = 10 Per. Bodové svařování materiálu 1.0330 ukázalo, že by se dalo pokračovat s navyšováním svařovacího proudu, což by mohlo znamenat zvyšování pevnosti svaru (ne však nutně) - nebylo dosaženo hranice, kde by docházelo k výstřikům materiálu. Měkký režim není pro moderní bodové svařování vhodný, protože při dlouhých svařovacích časech dochází k velkému tepelnému ovlivnění materiálu, tepelným ztrátám, tepelnému ovlivnění a deformaci elektrod (snížení životnosti). Měkký režim není ani ekonomicky výhodný, viz tabulka 27 na straně 64 – například svařování materiálu 1.4307 o tloušťce 1+1 mm na 1000 svarů je rozdíl mezi tvrdým a měkkým režimem 644 Kč ve prospěch tvrdého režimu.
Spot welding of 1.4307 material of 1+1 mm thickness is tuned out excellently by the enterprise ROSTEX – at the changes only of the welding current it was managed to approach the value of thickness achieved by enterprise ROSTEX. At the welding of 1.4307 material of 2+2 mm thickness it was managed to achieve more strength under welding parameters: Fs = 5500N, Is = 8,964 kA, ts = 10 Per. Spot welding of 1.0330 material revealed a possibility in proceeding with welding current increasing which could stand for the weld strength increasing (not necessarily) – a limit where material could splash was not achieved. The soft mode welding is not convenient for up-to date spot welding because the material is extremely affected by heat at the long welding time, it also leads to huge thermal losses, thermal effect and distortion of electrodes (electrodes life diminishing). Soft mode welding is not expedient even economically. In accordance with economic comparison, see chart 27, page 64 – for instance welding of 1.4307 material with 1+1 mm thickness at 1000 welds there is difference of 644 Czech crowns between the hard and the soft mode welding in benefit to the hard mode.
Description
Citation
STEINER, J. Pevnost bodového spoje v měkkém a tvrdém režimu svařování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Diplomant seznámil komisi s průběhem a výsledky zadané DP. Zodpověděl dotazy oponenta a otázky komise. Otázky komise: Jak jste doporučoval svařovací parametry svařování? Jakým způsobem se upravovaly elektrody? Jsou omezené parametry trhacího stroje? Proč se zvolil uvedený postup zkoušek - nemí hodnocen základní materiál? Jaké následné operace se provádějí? Jaké se používají elektrodové materiály?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO