Tvorba investičního portfolia

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V této bakalářské práci se budu zabývat tvorbou investičních portfolií a budou zde také uvedeny jejich návrhy. Při tvorbě budu vycházet z ekonomických výsledků emitentů. V teoretické části budou popsány metody, které k tomuto výsledku povedou. Především určení vnitřní hodnoty akcií a vlivu dalších ukazatelů emitentů, které mají vliv na konečné rozhodnutí, zda akcie společnosti koupit nebo ne a případně jaké množství. Portfolia budou vyhodnocena po období pěti let držby. Časové období je ohraničeno roky 2012-2017.
The bachelor thesis aims on creation of investment portfolio. When creating will be based on economic results issuers. The theoretical part will describe the methods that will lead to this result. In particular, the determination of the intrinsic value of the shares and the influence of other issuer indicators that affect the final decision whether to buy the company's shares or not and, if so, what quantity. Portfolios will be evaluated after five years of tenure. The time period is limited to 2012-2017.
Description
Citation
HORŇÁK, K. Tvorba investičního portfolia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Otázky vedoucího: Odpovězeno Otázky oponenta: Odpovězeno RNDr. Chvátalová, Ph.D.: Připomínky k práci - Procentuální rozpětí by mělo být v intervalech. Gramatické chyby. Formální zpracování matematických vzorců. doc. Fedorová: Jak se situace naplnila podle vašich závěrů? Proč jste zvolil Pražskou burzu? Odpovězeno RNDr. Chvátalová, Ph.D.: Jak se jmenuje oficiálně burza se kterou jste pracoval? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO