Návrh mikrorobotů - nosná sestava (křídlo mikrorobotu)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje stručnou rešerši týkající se metod, systémů a různých komponent používaných v praxi při návrhu a výrobě mikrorobotů. Po této části následuje samotný návrh a výroba křídel a pohybového ústrojí pro zvětšený a zjednodušený model létajícího mikrorobota inspirovaného žijícími zástupci z říše hmyzu. Na závěr jsou stručně rozebrány metody potencionálního řízení a ovládání.
The bachelor thesis tries to briefly describe research of methods, systems and diverse components practically used in the design and production of microrobots. The following part of the thesis is based upon a design and fabrication an enlarged and simplified model of wings and flight apparatus of a flying microrobot inspired in the world of living insect. The last part consists of description of potential methods of control and piloting.
Description
Citation
KONEČNÝ, M. Návrh mikrorobotů - nosná sestava (křídlo mikrorobotu) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) Ing. Jakub Kůdela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Ivana Hromková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student odprezentoval svoji bakalářskou práci. Dotazy obhajoby: 1. Na str. 28 uvádíte, že "zvolený postup a použité materiály jsou výsledkem několika pokusů". Stručně tyto pokusy popište. 2. V práci se odkazujete na limitující faktory, především náročnost, cenu a dostupnost. Popište stručně jak byste mechanismus navrhl za ideálních podmínek.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO