Komunikační mix firmy Danza Brno o.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem této bakalářské práce je komunikační mix firmy Danza Brno, o. s. Zaměřuje se na kompletní komunikační mix této firmy. Srovnává teoretická východiska se skutečným stavem ve firmě a specifikuje, které složky komunikačního mixu jsou firmou využívány, a které nejsou. Obsahuje návrhy na vylepšení již používaných metod komunikace se zákazníkem a navrhuje možné další postupy a metody, jak tuto komunikaci zlepšit.
The theme of this thesis is Communication mix of the company Danza Brno, o. s. The thesis is focused on the entire communication mix of this company. The thesis compares theoretical basis and actual state of the company and specifies which components of communication mix are in the company used and which not. The thesis contains suggestions for improvements to the currently used methods of communication with the customer and suggests possible additional procedures and methods how improve this communication.
Description
Citation
JANČOVÁ, K. Komunikační mix firmy Danza Brno o.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Vladimír Šefl (člen) Ing. Petr Kutěj (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
otázky oponenta: odpovězeno Ing. Kutěj: Na str. 75 bakalářské práce hovoříte o veletrhu tanečních škol. Jaké jsou náklady na tento veletrh? - odpovězeno Ing. Svirák Jr.: Jaké má vedení podklady, aby se rozhodlo, který z Vášich návrhů realizovat? Zkoumala jste dopad Vašich návrhů na chod společnosti? Jaká je hlavní činnost sdružení? Vlastní společnost živnostenské oprávnění? - odpovězeno Doc. Fedorová: Z jakého důvodu jste volila téma Vaší práce? - odpovězeno Ing. Svirák Jr.: Jak u tohoto (webové stránky) zjišťujete efektivitu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO