Stochastické řízení zásobní funkce nádrže

but.committeedoc. Ing. Daniel Marton, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - místopředseda, Ing. Michal Mrkývka - tajemník, Ing. Karel Hrich, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kozel, Ph.D. - člen, Ing. Michal Kriška, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent David Pruch seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Stochastické řízení zásobní funkce nádrže~ reagoval dobře.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKozel, Tomášcs
dc.contributor.authorPruch, Davidcs
dc.contributor.refereeMatoušek, Petrcs
dc.date.accessioned2021-11-22T21:13:50Z
dc.date.available2021-11-22T21:13:50Z
dc.description.abstractStochastické řízení zásobní funkce vodní nádrže pracuje s určitým počtem hodnot předpovězených průtoků s určitým pravděpodobnostním rozdělením. Pro požadavek stochastického řízení zásobní funkce nádrže byl sestaven stochastický předpovědní model fungující na principu metody LHS. Model pracuje s náhodnými procesy, mezi které patří průtok v daném měrném profilu. Stochastické řízení má výhodu naproti deterministickému řízení v eventualitě výběru řízení pro určitý pravděpodobnostní scénář. V práci jsou popsány velmi stručně některé deterministické metody, ale i některé stochastické metody. Dále je v práci popsán postup pro řízení zásobního funkce nádrže pomocí metody LHS. Navrhnutý model byl otestován na fiktivní nádrži. Na závěr byly vybrány nejlepší a nejhorší výsledky, které byly následně porovnány, atak se mohlo tedy určit, které nastavení výpočtu byl ideální pro řízení.cs
dc.description.abstractThe stochastic control of the reservoir storage function works with a certain number of control flow values with a certain probability distribution. For the requirement of stochastic control of the reservoir storage function, a stochastic prediction model based on the LHS method was compiled. The model works with random processes, which include flow in a specific measurement profile. Stochastic control has the advantage over deterministic control in the possibility of selecting a control for a particular probability scenario. Some deterministic methods as well as some stochastic methods are described very briefly. Furthermore, the thesis describes the procedure for the control of the reservoir storage function using the LHS method. The model was tested on a fictitious reservoar. In conclusion, the best and worst results were selected, which were then compared, so it could be determined which parametrs of calculation was most ideal for driving.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationPRUCH, D. Stochastické řízení zásobní funkce nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other120795cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179639
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVodní nádržcs
dc.subjectprůměrný měsíční průtokcs
dc.subjectstochastickács
dc.subjectpředpověďcs
dc.subjectstochastické řízenícs
dc.subjectzásobní funkce.cs
dc.subjectLarge open water reservoiren
dc.subjectaverage monthly flowen
dc.subjectstochastic forecastingen
dc.subjectstorage function.en
dc.titleStochastické řízení zásobní funkce nádržecs
dc.title.alternativeStochastic management of water reservoir storage functionen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2019-07-02-08:35:32cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid120795en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:13:50en
sync.item.modts2021.11.22 21:29:08en
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-49603.pdf
Size:
65.52 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-49603.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-49684.pdf
Size:
433.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-49684.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_120795.html
Size:
1.42 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_120795.html
Collections