Software pro zpracování retinálních snímků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá praktickým řešením softwaru pro zpracování retinálních snímku. Teoreticky popisuje lidské oko, glaukomové onemocnění známé také jako zelený zákal. Rozebírá vlastnosti retinálních snímků a možnosti jejich úpravy s důrazem na zvýraznění nervových vláken. Tyto úpravy následně používá pro návrh zautomatizovaného zpracování snímku. Jedna kapitola je také věnována detekci a analýze vrstvy nervových vláken. Praktická část obsahuje uživatelský manuál softwarové realizace aplikace Image Blockz, která vznikla v rámci této diplomové práce. Dále je součástí praktické části příručka programátora, popisující základní strukturu programu a možnosti jejího rozšíření.
This thesis deals with practical solutions of software for retinal images digital processing. The theoretic part describes human eye and retinal anatomy and also glaucoma disease. It is also focused on description of method for retinal nerve fiber layer enhancement and analysis. These enhancement are then used for designing of automated image processing. One chapter is devoted to detection and analysis of retinal nerve fibers layer. The practical part includes the user manual for application Image Blockz, which was established within this thesis. Further practical part contains the programmer's manual describing the basic structure of the program and its possible extensions.
Description
Citation
MAGULA, F. Software pro zpracování retinálních snímků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Münz, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázka oponenta byla zodpovězena. Do diskuze se zapojil Ing. Schwarz, doc. Drastich, Ing. Halámek, doc. Munz.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO