Inženýrství z pohledu dneška

but.event.date25.-26. 1. 2013cs
but.event.titleExFoS – Expert Forensic Sciencecs
dc.contributor.authorJaníček, Přemysl
dc.date.accessioned2016-01-29T12:02:25Z
dc.date.available2016-01-29T12:02:25Z
dc.date.issued2013-01cs
dc.description.abstractZcela původní příspěvek se zabývá současným pohledem na inženýrství a inženýrské obory. Inženýrství spolu s vědou a uměním, „dnes“ vytváří triádu základních lidských činností. Realizace inženýrských činností je podporována další triádou, tvořenou vědou, technikou a praxí. Termín „inženýrství“ se vyskytuje ve vazbě na všechno, co je vytvářeno nebo přetvářeno lidmi na aktuální úrovni poznání, vědění a schopností, s využitím existujících a vytvářených prostředků na rozšiřování schopností lidí, a cílevědomě realizováno pro lidmi vymezený a kvantifikovaný účel, kterým je vznik inženýrského artefaktu. Tak jako je jedna věda, je i jedno inženýrství. Obdobou vědních oborů jsou inženýrské obory. Jejich velký nárůst v posledních třiceti letech byl podmíněn vznikem a rozšířením počítačů, rozvojem vědních oborů a zvýšením úrovně techniky jedné ze složek lidské kultury, která zaručuje schopnost nebo dovednost v kterémkoli oboru lidského konání.“ V příspěvku jsou systémově rozčleněny v současnosti existující inženýrské obory do charakteristických skupin. Jednou ze skupin jsou tzv. „inženýrství expertních analýz“, jejich společným znakem je vypracovávání expertních analýz v obecném smyslu. Do této skupiny patří i znalecké inženýrství. V příspěvku je provedena analýza současného postavení soudního inženýrství.cs
dc.description.abstractA completely original contribution deals with the current view of engineering and engineering disciplines. Engineering, along with science and art, creates "today" a triad of basic human activities. Implementation of engineering activities is supported by another triad, consisting of science, technology and practice. The term "engineering" occurs in relation to everything that is created or recreated by people on the current level of understanding, knowledge and skills with the use of existing resources to expand human capabilities, and to everything that is purposefully implemented for the purpose defined and quantified by people, which is the creation of engineering artefact. So as the science is the only one, engineering is also the only one. Similar to science disciplines are engineering disciplines. Their large increase in the last thirty years has been conditioned by the emergence and spread of computers, by the development of science disciplines and by the increase of the level of technology in the sense of being a component of human culture, which guarantees the ability or skill in any field of human endeavour. This paper provides a system division of presently existing engineering disciplines into characteristic groups. One of them is the so-called "engineering of expert analyses", whose common feature is the development of expert analyses in general sense. This group also includes expert engineering. This paper offers an analysis of the current status of forensic engineering.en
dc.formattextcs
dc.format.extent31-59cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.citationSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013. s. 31-59. ISBN 978-80-214-4675-5cs
dc.identifier.isbn978-80-214-4675-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52586
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectInženýrstvícs
dc.subjectvědacs
dc.subjectuměnícs
dc.subjectnovodobá inženýrstvícs
dc.subjectsoustava „inženýrství-věda- aplikační sféry“cs
dc.subjectinženýrství expertních analýzcs
dc.subjectsoudní a znalecké inženýrstvícs
dc.subjectEngineeringen
dc.subjectscienceen
dc.subjectarten
dc.subjectcontemporary engineeringen
dc.subject“system of engineering-science-application disciplines“en
dc.subjectengineering of expert analysesen
dc.subjectforensic and expert engineeringen
dc.titleInženýrství z pohledu dneškacs
dc.title.alternativeEngineering from the perspective of todayen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
eprints.affiliatedInstitution.departmentÚstav soudního inženýrstvícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
31-59_janicek.pdf
Size:
1022.28 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Collections