Electronic Reverse Auctions in Public Construction Procurement – Empirical Evidence from the Czech Republic

dc.contributor.authorHanák, Tomášcs
dc.coverage.issue3cs
dc.coverage.volume62cs
dc.date.accessioned2021-12-10T11:52:16Z
dc.date.available2021-12-10T11:52:16Z
dc.date.issued2016-11-10cs
dc.description.abstractElectronic reverse auctions (e-RAs) are considered to be an effective tool for negotiating tender prices and achieving cost savings. Furthermore, if multicritera evaluation is used, it can be expected that e-RAs will also contribute to achieving benefits in other areas, e.g. helping to minimize life-cycle costs. This study aims to analyse the mutual relationships between selected e-RA variables. More specifically, correlation analysis is applied to explore real e-RA data representing public tenders for construction work. This study’s findings reveal that the correlations examined are generally weak or very weak. Furthermore, it has been found that the value of correlation coefficients varies depending on the type of structure, and that public tenders are usually evaluated solely on the basis of the criterion of the lowest bid price. Recommendations for public authorities in using e-RAs in the role of the buyer are also provided at the end of this paper.en
dc.description.abstractElektronické reverzní aukce (e-RA) jsou považovány za efektivní nástroj pro cenové vyjednávání a dosahování finančních úspor. Navíc, pokud je použito multikriteriální hodnocení, lze očekávat, že e-RA také přispějí k dosažení dalších benefitů, např. snížení nákladů životního cyklu. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vzájemné vztahy mezi vybranými aukčními proměnnými. Konkrétně, korelační analýza je aplikována za účelem prozkoumání reálných aukčních dat reprezentujících veřejné stavební zakázky na stavební práce. Zjištěné výsledky odhalily, že zkoumané korelace jsou obecně slabé či velmi slabé. Dále bylo potvrzeno, že hodnota korelačního koeficientu se liší ve vazbě na typ konstrukce, a také, že veřejné zakázky stavebního charakteru jsou téměř výlučně hodnoceny dle kritéria nejnižší nabídkové ceny. V závěru článku jsou shrnuta doporučení pro veřejné zadavatele používající e-RA v roli kupujícího.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent47-60cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationArchives of Civil Engineering. 2016, vol. 62, issue 3, p. 47-60.en
dc.identifier.doi10.1515/ace-2015-0082cs
dc.identifier.issn1230-2945cs
dc.identifier.other129700cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203153
dc.language.isoencs
dc.publisherPolish Academy of Sciencescs
dc.relation.ispartofArchives of Civil Engineeringcs
dc.relation.urihttp://archive.sciendo.com/ACE/ace.2016.62.issue-3/ace-2015-0082/ace-2015-0082.pdfcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unportedcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1230-2945/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cs
dc.subjectcompetition constructionen
dc.subjectelectronic reverse auctionen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectpublic procurementen
dc.subjectsavingsen
dc.subjectkonkurence ve stavebnictví
dc.subjectelektronické nákupní aukce
dc.subjecthodnocení
dc.subjectveřejné zakázky
dc.subjectúspory
dc.titleElectronic Reverse Auctions in Public Construction Procurement – Empirical Evidence from the Czech Republicen
dc.title.alternativeElektronické reverzní aukce u veřejných zakázek na stavební práce – empirické poznatky z České republikycs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-129700en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.12.10 12:52:16en
sync.item.modts2021.12.10 12:14:32en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ace20150082.pdf
Size:
157.44 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
ace20150082.pdf