Telegrafní rovnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Telegrafní rovnice modelují šíření elektrického signálu ve vedení. V práci je tato soustava parciálních diferenciálních rovnic odvozena z fyzikálních zákonitostí. Jsou studovány vlastnosti řešení, zejména vliv impedančního přizpůsobení vedení na zkreslení signálu. Výsledky jsou ilustrovány numerickými experimenty.
Telegraph equations simulate propagation of the electric signal in an electrical transmission line. This pair of partial diferential equations is derived from physical laws. Behaviour of their solution,. especially effect of impedance match of transmission line on signal distortion is studied. The results are illustrated by numerical experiments.
Description
Citation
TOVÁREK, T. Telegrafní rovnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc. (místopředseda) RNDr. Radovan Potůček, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO