Obrazová dokumentace v nemocničním informačním systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce popisuje nemocniční informační systém (NIS) CLINICOM se zaměřením na oddělení radiologie. Rozebírá problematiku přenosu obrazové dokumentace pacientů prostřednictvím sítě Internet a poskytuje návod pro realizaci rozhraní dálkového přístupu na oddělení radiologie. Kromě toho slouží jako podrobný průvodce instalací a konfigurací programových komponent NIS CLINICOM.
This thesis describes the hospital information system (HIS) CLINICOM, focusing on the department of radiology. It analyses the problems linked with Internet transport of patient image documentation and it provides instructions how to create remote access interface on the department of radiology. It gives also a detailed guide describing installation and components configuration of HIS CLINICOM.
Description
Citation
RÁŠO, T. Obrazová dokumentace v nemocničním informačním systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (člen) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Münz, CSc. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
1. Student prezentoval výsledky své diplomové práce na téma Obrazová dokumentace v nemocničním informačním systému. 2. Čtení posudků vedoucího diplomové práce a oponenta. 3. Student odpověděl na všechny dotazy oponenta. 4. doc. Münz. Jak je uložena obrazová informace v navrženém systému. Student odpověděl s porozuměním. 5. doc. Münz. V jakém datovém formátu je uložena obrazová informace ze systému CT. Student nedokázal odpovědět. 6. doc. Münz. Úroveň ochrany v navrženém systému. Student odpověděl s porozuměním.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO