Kombinovaný hlinito-křemičitý sol-gel pojivový systém v žárovzdorné keramice

but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen) Ing. Jiří Lerch (člen)cs
but.defenceStudent při obhajobě práce Kombinovaný hlinito-křemičitý sol-gel pojivový systém v žárovzdorné keramice nejdříve představil cíle své práce, používané pojivové systémy, sol-gel proces, zkoušky reologie, důvody požití NaCl a dalších gelačních činidel. Následně představil dosažené výsledky z měření reologie, TG/DTA, žárové mikroskopie a na základě těchto dat byly vybrány optimální teploty výpalu. Po představení výsledků z doplňujících měření charakterizujících vlastnosti připravených vzorků shrnul dosažené výsledky a odpověděl na otázky oponenta: Na základě čeho bylo určeno dávkování jednotlivých gelačních činidel? U MgO bylo zkoušeno pět různých koncentrací u ostatních méně. Popište mechanismus, proč při přidání reaktivní aluminy, dojde k zlepšení homogenizace MgO. V závěru zmiňujete, že cílem práce bylo studovat využití kombinovaného hlinito-křemičitého sol-gel pojivového systému v žárovzdorné keramice. Na základě dosažených výsledků zhodnoťte možnost využití připraveného materiálu v praxi. Po odpovědích na otázky oponenta komise dala následující otázku: 1) Proč směs zhoršuje vlastnosti při ztrátě vody? Student na dané otázky výborně odpověděl.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠvec, Jiřícs
dc.contributor.authorTaraba, Vojtěchcs
dc.contributor.refereeKoplík, Jancs
dc.date.accessioned2022-06-01T06:52:14Z
dc.date.available2022-06-01T06:52:14Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractPráce se zabývá využitím kombinovaného hlinito-křemičitého sol-gel pojivového systému v žárovzdorné keramice. Byl pozorován vliv různých gelačních činidel na proces gelace a pro MgO bylo provedeno reometrické měření. Po optimalizaci sušení byl vzniklý gel charakterizován pomocí termických analýz, na jejichž základě byly vybrány teploty výpalu. Byla provedena kvalitativní analýza gelů vypálených na vybrané teploty pomocí FTIR. Pomocí XRD bylo sledováno semikvantitativní fázové složení vzorků v závislosti na teplotě výpalu. Na rastrovacím elektronovém mikroskopu byla pozorována topografie zkušebních těles připravených na základě předchozích analýz.cs
dc.description.abstractThe following piece of work deals with the use of a combined aluminium-silicon based sol-gel binding system for refractory. The effect of different gelling agents on the gelation process was observed and rheometric measurements were performed for MgO. After optimizating the drying process, the resulting gel was characterized by thermal analyses, based on which the firing temperatures were selected. Qualitative analysis of the gels fired to the selected temperatures was performed using FTIR. Using XRD, the semi-quantitative phase composition of the samples was monitored as a function of firing temperature. The topography of the test bodies prepared based on results of the previous analyses was later observed using a scanning electron microscope.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationTARABA, V. Kombinovaný hlinito-křemičitý sol-gel pojivový systém v žárovzdorné keramice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other138931cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204638
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSol-gelcs
dc.subjectboehmitcs
dc.subjectmullitový solcs
dc.subjectgelační činidlocs
dc.subjectbezcementový žárobetoncs
dc.subjectSol-gelen
dc.subjectboehmiteen
dc.subjectmullite solen
dc.subjectgelling agenten
dc.subjectcement free castable refractoryen
dc.titleKombinovaný hlinito-křemičitý sol-gel pojivový systém v žárovzdorné keramicecs
dc.title.alternativeCombined aluminium-silicon based sol-gel binding system for refractoryen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-05-30cs
dcterms.modified2022-05-31-09:47:10cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid138931en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.01 08:52:14en
sync.item.modts2022.06.01 08:14:25en
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.58 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_138931.html
Size:
11.51 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_138931.html
Collections