Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační mix společnosti. Práce obsahuje základní teoretické poznatky, dále popisuje vybranou společnost a zahrnuje analýzu současného stavu. Získané výsledky analýzy jsou užity k vytvoření návrhu pro změny v komunikačním mixu společnosti.
This barchelor thesis is focused on communication mix of the company. The thesis contains basic teoreticial findings, describe selected company and current state. The gained results are used to process to createing draft of communication mix of the company.
Description
Citation
JEŽKOVÁ, J. Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Otázky oponenta a vedoucího práce – zodpovězeno doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. – Dotaz ke SWOT analýze - příležitosti? - zodpovězeno doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. – Je koncepce dětského dne vhodná pro navázání lepšího kontaktu se stávajícím a k získání nových klientů - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO