Aplikace čedičových vláken v cementových kompozitech

but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBodnárová, Lenkacs
dc.contributor.authorKolková, Kristínacs
dc.contributor.refereeHela, Rudolfcs
dc.date.accessioned2021-06-12T06:53:52Z
dc.date.available2021-06-12cs
dc.date.created2018cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou použití čedičových vláken v cementových kompozitech a skládá se z rešeršní teoretické a experimentální části. V teoretické části jsou popsány vlastnosti čedičových vláken, technologie výroby a chování čerstvého i ztvrdlého betonu při přídavku těchto vláken. Je uveden příklad použití čedičových vláken v praxi při rekonstrukci mostní konstrukce. Teoretická část se dále zabývá dalšími možnostmi využití výrobků z taveného čediče. V experimentální části bylo ověřováno chování čerstvého a ztvrdlého betonu o přídavku 3, 10 a 20 kg.m-3 krátkých čedičových vláken. Tyto receptury byly následně porovnány s referenční směsí z prostého betonu. V čerstvém stavu byla stanovena a porovnána konzistence sednutím kužele, obsah vzduchu v čerstvém betonu a objemová hmotnost. Ve ztvrdlém stavu na vzorcích stáří 28 dnů byla stanovena a porovnána objemová hmotnost, pevnost v tahu ohybem, pevnost v tlaku a pevnost v příčném tahu. Přítomnost vláken v cementovém kompozitu byla dokumentována pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with issues of using basalt fibers in cement composites and it consists of a theoretical research and an experimental part. In the theoretical research is a description of properties of basalt fibers, production technology and behavior of fresh and hard concrete with addition of basalt fibers. There is mentioned an example of application in practice of basalt fibers for a reconstruction of a bridge construction. The theoretical research also deals with more possibilities of use of products made from melted basalt. In the experimental part was verified behavior of fresh and hard concrete with the addition 3, 10 and 20 kg.m-3 of short basalt fibers. These mixtures were compared with the reference mixture from plain concrete. There was determined the consistency in fresh condition by the slump test, the density and the air content. The flexure strength, compressive strength and tensile strength were determined on hard concrete samples in age of 28 days. The presence of basalt fibers was detected by an electron scanning microscope.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKOLKOVÁ, K. Aplikace čedičových vláken v cementových kompozitech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other114083cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84569
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectčedičová vláknacs
dc.subjectbeton vyztužený čedičovými vláknycs
dc.subjectvláknobetoncs
dc.subjectbasalt fibersen
dc.subjectbasalt fiber reinforced concreteen
dc.subjectfiberconcreteen
dc.titleAplikace čedičových vláken v cementových kompozitechcs
dc.title.alternativeUsability of basal fibres in cement compositesen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-09-05-16:35:47cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid114083en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.09.09 08:56:33en
sync.item.modts2023.09.09 08:18:30en
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
8.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-44528.pdf
Size:
815.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-44528.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-44527.pdf
Size:
770.51 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-44527.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_114083.html
Size:
1.43 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_114083.html
Collections