DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Městský dům, s třemi hlavními funkcemi (bydlení, administrativa, vš koleje) a komerčním parterem doplněn výraznou budouvou kavárny-knihkupectví. Stojí na hranici historické části města sousedící s výstavbou ze 70.let 20. století, kde historické jádro bylo narušeno průtahem. Vertikální členění domu vychází z úzké historické parcelace.
Town house, with three main functions (housing, offices, student dormitories) and commercial parterre with significant building of café-bookstore. It stands on the edge of the historic city center adjacent to the construction of 70's 20th century, where the historic core was disrupted by draft-change wheel. The vertical structure of the house is based on the close historical allotments.
Description
Citation
HORÁKOVÁ, T. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Jaromír Walter (předseda) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Maria Topolčanská, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-05-21
Defence
Studentka představila svou práci, zodpověděla otázky vedoucího práce i oponenta a reagovala na otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO