VÝZVA JMÉNEM VENKOV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá dnešním venkovem. Hledáním základních principů v oblasti územního plánování vznikl názorný Manuál, který klade důraz především na urbanistické otázky a na některé z nich se snaží odpovídat srozumitelnou formou. V převážné části se jedná o schémata, skici, vizualizace apod. Jedním z klíčových témat se stala otázka nové výstavby a tzv. satelitů. Manuál pro tento styl zabírání území nabízí alternativu a motivuje ke vzniku kvalitnějšího prostředí. Základní principy jsou aplikovány na konkrétní obec. Přidanou hodnotou práce je konzultování konceptu Manuálu s devíti starosty vesnic, kteří se dělili o své zkušenosti s výstavbou a plánováním v území a podali zpětnou vazbu k některým kapitolám. Podnětné postřehy starostů jsou v Manuálu zapracovány. Přílohu manuálu tvoří “Příklady dobré praxe”, které přinášejí inspiraci pro tvorbu regionální architektury. Záměrem je nabídnout tento Manuál všem, kteří se podílejí na vedení menších obcí.
The diploma thesis deals with the topic of contemporary countryside. The result of the thesis - illustrative Manual originated from searching for the basic principles in the area of land-use planning. It focuses especially on urban issues and tries to answer some of them in a comprehensible form. Manual consists mostly of schematics, sketches, visualizations, etc. The issue of new construction and the so-called satellites become one of the key issues. The Manual offers an alternative for this land-grabbing style and it motivates to create a better environment. The basic principles are applied to a specific municipality. Consultation with nine village mayors could be considered as the added value of the work. Mayors shared their experience in building and planning and gave feedback on some chapters. Interesting mayor's remarks are are incorporated in the Manual. The appendix to the manual – Good Practice Examples brings inspiration for creation of regional architecture. The intention is to offer this Manual to all of those who are involved in the management of smaller municipalities.
Description
Citation
KLUMPAROVÁ, P. VÝZVA JMÉNEM VENKOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Jiří Löw (člen) Ing. arch. Martin Laštovička (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Eugen Točík (člen)
Date of acceptance
2019-05-28
Defence
Studentka prezentovala svoji diplomovou práci. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka odpověděla na otázky oponenta. Proběhla diskuze nad významem a výbornou kvalitou práce. Dále se diskutovala možná aktualizace manuálu vzhledem ke klimatickým změnám.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO