Java EE Organizér - modul kalendář

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o analýze stávajících organizérů a přístupů, které jsou s těmito aplikacemi spojeny. Další část práce popisuje model třívrstvé architektury a její části. Jsou zde také popisovány některé základní technologie, které jsou obsaženy v platformě Java EE a nebo jsou s touto platformou úzce spjaty. Další část práce je věnována popisu implementace a návrhu aplikace Java EE Organizér, což je aplikace, jejímž úkolem je správa událostí, úkolů a kontaktů.
This thesis analyses existing organizers and approaches associated with these applications. Next part of the work describes three tier architecture and its individual parts. It also described some of the basic technologies which are included in the Java EE platform, or which that are closely related to this platform. Last part of the work is dedicated to describing the implementation and design of Java EE Organizer. It is an application which target is administration of event, task and contact manager.
Description
Citation
KOVÁŘ, J. Java EE Organizér - modul kalendář [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO