Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na výpočet a následné hodnocení ekonomických ukazatelů zvolené společnosti zahrnujíc přitom i predikci budoucího vývoje vybraných indikátorů využitím statistických metod. Práce dále obsahuje návrhy, které by mohly pomoci firmě zlepšit její finanční situaci. Výstupem práce je taktéž počítačový program, který umožní podniku vypočítat jednotlivé finanční ukazatele.
This bachelor's thesis aims at calculating and evaluating the economic indicators of selected company including prediction of future development of chosen indicators using statistical methods. The thesis also includes suggestions, which could help to improve the financial state of the company. Another outpout of this thesis is a computer program that allows calculating financial indicators.
Description
Citation
PAVELKA, R. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) Mgr. Vladěna Štěpánková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky při obhajobě: prof. Dr. RNDr. Zdeněk Pospíšil: Proč jste se pro vyrovnání dat celkové zadluženosti namísto regresní přímky nezvolil parabolu? - zodpovězeno doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc.: Funguje ještě firma? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO